Wat is psychotherapie?

Zoals ik het zie, is psychotherapie vooral een onderzoek naar gedragspatronen.

Wanneer we opgroeien van kind naar volwassene, nemen we bewust of onbewust veel manieren over van hoe we omgaan met het leven in het algemeen, en onze medemens in het bijzonder.
We verwerven zodoende een bepaald probleemoplossend vermogen. We pakken alles wat we aan moeilijke situaties tegenkomen, vaak aan op dezelfde oude vertrouwde wijze.

  • Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg (Utrechts gezegde).


Soms of zelfs vaak is die oude vertrouwde manier van aanpakken niet adequaat, dat wil zeggen dat we niet verder komen naar het doel wat we ons gesteld hebben. We zitten dan voor ons gevoel vast. Deze situatie van vastzitten kan op termijn leiden tot een aantal psychische of emotionele klachten, die zich zowel geestelijk als lichamelijk kunnen manifesteren. Te denken valt aan depressie (hopeloosheid, moeheid, lusteloosheid), spanningsklachten (hoofd- of rugpijn, maag-of darmklachten), fobieën, vage angsten, relatieproblemen, werkproblemen, etc.

Vaak zie je dat iemand met zichzelf in conflict raakt; bijvoorbeeld wanneer verstand en gevoel beiden in een andere richting wijzen, en het niet eens worden. Als zo iemand zodoende zelf geen richting weet te geven aan zijn leven, en geen beslissingen kan nemen, wordt hij of zij ontvankelijk voor allerlei adviezen vanuit zijn of haar omgeving. Dat kan echter de verwarring nog vergroten, want vaak zegt iedereen weer iets anders over wat goed zou zijn voor iemand. En daarbij, wie zegt dat anderen weten wat goed voor jóu is..? Wil je leren de antwoorden in jezelf te zoeken en te vinden, dan kun je in psychotherapie leren hoe.

Van jongs af aan ontwikkelen we dus overlevingsstrategieën. Die kunnen best een tijd lang min of meer voldaan hebben, maar naarmate we meer volwassen worden, kunnen deze strategieën ook in de weg gaan zitten, en zou je kunnen zeggen dat we ons willen ontwikkelen van overleven naar leven. Met andere woorden: we willen de kwaliteit van ons leven verhogen, en leren hoe we de voorwaarden voor het ervaren van geluk kunnen bevorderen. Meer doelgerichte, adequate manieren van aanpak verwerven. Dat is naar mijn idee het streven van psychotherapie, en daar kan een therapeutische samenwerkingsrelatie op gericht zijn.

Herkent u zich in bovenstaande weergave, dan zou u een geschikte kandidaat voor psychotherapie kunnen zijn. Bent u geïnteresseerd in uzelf, en denkt u dat er aan uw mogelijkheden van hoe u met uzelf en anderen omgaat nog wel het een en ander uit te breiden valt, dan kunt u altijd contact opnemen voor een afspraak. In een kennismakingsgesprek zal ik dan samen met u vaststellen of psychotherapie voor u een goed idee zou kunnen zijn, en kan ik nader toelichten hoe ik werk.


Telefonisch spreekuur maandags, dinsdags, donderdags en vrijdags van 13.00 uur tot 14.00 uur, 045 - 5460619.

De wachttijd voor kennismakings- en intakegesprek bedraagt ongeveer 5 maanden. Tussen intake en behandeling is geen wachttijd.

ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653