Psychotherapie-vergoeding

Vanaf 2008 zit de psychotherapie in de basisverzekering. Dit betekent dat u een onbeperkt aantal zittingen vergoed krijgt. Er geldt een eigen risico van € 385 per jaar.

De site www.denieuwezorgverzekering.nl zegt er het volgende over:
De inhoud van het basispakket is bij iedere verzekeraar gelijk. De manier van vergoeden kan verschillen. Er zijn verschillende soorten polissen. Er zijn twee hoofdvormen, gecontracteerde zorg (ook wel naturapolis genoemd) en niet-gecontracteerde zorg (ook wel restitutiepolis genoemd).

Gecontracteerde zorg
Als de zorgverzekeraar zulke afspraken maakt, spreken we van gecontracteerde zorg of natura. U kunt voordeel hebben van deze afspraken, in de vorm van een lagere premie of betere service. In de praktijk zal de zorgverzekeraar, net zoals bij het ziekenfonds, afspraken maken met bijna alle zorgaanbieders in uw omgeving. Wilt u toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan bestaat de kans dat u soms niet alles helemaal vergoed krijgt.

Niet-gecontracteerde zorg
Maakt de zorgverzekeraar geen afspraken met zorgaanbieders, dan spreken we van niet-gecontracteerde zorg of restitutie. Het maakt voor de vergoeding dan niet uit naar welke zorgaanbieder u gaat. Maar uw premie is waarschijnlijk wel hoger, omdat de zorgverzekeraar geen contracten met de zorgaanbieders heeft gesloten. Ook kunt u niet profiteren van afspraken tussen uw verzekeraar en de zorgaanbieders.

Voor een compleet overzicht van polisvoorwaarden, klik hier
Voor 2022 zijn er contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • CZ (waaronder vallen OHRA en Nationale Nederlanden)
  • VGZ
  • ASR / Ditzo
  • Caresq
  • Eno
  • Menzis
  • ONVZ
  • OWM (Zorg & Zekerheid)
  • DSW
  • Zilveren Kruis

ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653