Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis,

waar we het allerbangst voor zijn.

We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant,

buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?

Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?

Dat je je kleiner voordoet dan je bent

komt de wereld niet ten goede.

Er is niets verheffends aan om je kleiner voor te doen dan je bent,

opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen,

die in ons woont.

Niet slechts in enkele van ons, maar in ons allemaal!

Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen

onbewust toestemming dat ook te doen.

Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,

bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.


Nelson Mandela, Inaugurele rede, 1994

ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653

Meer weten?