Ik ben lid van

• de NVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
• het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen
• de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten


Mijn BIG (= Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) registratienummer als psychotherapeut is 19050727116.
Daarnaast ben ik tevens als GZ-psycholoog geregistreerd in datzelfde BIG register onder nummer 89050727125

LogoNVPLogoLVVPLogoNIP

Mijn praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, hetgeen met ingang van 2017 wettelijk verplicht is om zorg te mogen aanbieden. Dit kwaliteitsstatuut is in te zien via deze link.

Indien u niet tevreden bent met de hulp die u gekregen heeft, en/of de bejegening, is het mogelijk hiervoor een klacht in te dienen. Het is wel raadzaam in eerste instantie dit probleem met uw therapeut te bespreken. Wanneer dit echter onvoldoende tevredenheid biedt, kunt u natuurlijk gebruik maken van de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ook het Nederlands Instituut van Psychologen NIP beschikt over een klachtencommissie.

Het NIP heeft daarnaast een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode.

Het toezicht op de naleving daarvan is de taak van twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep. Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog en zich rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het College van Toezicht.

ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653