Deze website is met alle zorgvuldigheid opgesteld en de maker/eigenaar van deze website stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden mbt de inhoud. De teksten, foto's en de website zijn eigendom van Hans Heijkoop van Kom tot jezelf en niets uit deze website mag zonder toestemming gekopieerd of anderszijds verspreid worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kom tot jezelf.

Voor eventuele aanvullingen of overige vragen, wendt u zich tot het contactformulier.

Bij voorbaat dank

Hans Heijkoop
Kom tot jezelf - praktijk voor psychotherapie

ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653