Waarom heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig? Omdat het Ministerie van VWS bepaald heeft dat alleen medische zorg vergoed mag worden vanuit de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts nodig als 'bewijs' dat de psychologische hulp echt medisch noodzakelijk is. Sinds 2014 is dit nog verder aangescherpt: Alleen een verwijsbrief is niet meer voldoende, de huisarts moet ook screenen of uw klachten ernstig genoeg zijn. Als de huisarts vermoedt dat dit zo is dan mag hij/zij u doorsturen naar een psycholoog. Zo niet dat verwijst hij/zij u door naar de POH-GGZ van de huisartsenpraktijk Wat moet er in de verwijsbrief van de huisarts staan? De psycholoog is verplicht om te controleren of de verwijsbrief aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het scheelt ons veel werk als u deze informatie met uw huisarts wilt delen (voor zover deze nog niet op de hoogte is). De volgende gegevens moeten op de verwijsbrief staan:

* NAW-gegevens van de huisarts
* AGB-code van de huisarts
* Naam en adres van de cliënt
* Geboortedatum van de cliënt
* BSN-nummer van de cliënt
* Zorgverzekeraar en polisnummer
* Korte beschrijving van de klachten
* Gebruikte screeningsmethode
* Uitkomst van de screening: (vermoeden) DSM V-classificatie
* Verwijzing naar Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ
* Eventueel relevante voorgeschiedenis

Om het nog eens extra ingewikkeld te maken, niet elke DSM V-classificatie komt in aanmerking voor vergoeding. Het is er sinds 2014 niet overzichtelijker en gemakkelijker op geworden. Goed om te weten!

* Hulp bij relatieproblematiek wordt niet vergoed.
* Hulp bij stress, burn-out en werkgerelateerde problemen wordt niet vergoed.
* In 2015 geldt geen eigen bijdrage meer.
* Er zit geen extra vergoeding in de aanvullende verzekering.
* De gesprekken tellen mee voor uw eigen risico van 385 euro (of meer als u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd. Samenvattend: Wilt u dat uw gesprekken vergoed worden? Ga dan eerst naar de huisarts voor een verwijsbrief met (vermoeden van) DSM-classificatie. Ik wil geen verwijsbrief van mijn huisarts, wat nu? Zonder verwijsbrief kan een psycholoog geen vergoeding declareren bij uw zorgverzekeraar en zult u de gesprekken dus helaas zelf moeten betalen.

ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653