Basis GGZ
Deze behandeling is kortdurend en klachtgericht. Een Basis GGZ behandeling is niet gericht op persoonlijkheidsverandering, maar op het wegnemen van symptomen en klachten. Deze behandeling is dus oppervlakkiger en kan daarom plaatsvinden in een korter tijdsbestek. Indien u niet zozeer geïnteresseerd bent in achtergronden en oorzaken van een probleem, maar wilt volstaan met een relatief snelle klachtenreductie, dan is een dergelijke behandeling het meest aangewezen voor u.

Tegen een dergelijke kortdurende behandeling, en vóór een langerdurend psychotherapeutisch (Specialistische GGZ) traject, zou wellicht pleiten dat wanneer een oorzaak niet fundamenteel aangepakt wordt, het probleem blijft voortbestaan, zelfs al zijn de klachten (tijdelijk?) weg of sterk verminderd. Na verloop van tijd zou het probleem zich dan ‘in een ander jasje’ weer kunnen gaan presenteren. Wanneer in de loop van een Basis GGZ behandeling mocht blijken dat een probleem toch dieper zit, en zich niet in bijvoorbeeld 8 keer laat wegnemen, dan kunt u bij mij ‘overschakelen’ naar psychotherapie (wel weer via de huisarts/verwijzer). Dit alles onder het motto: Kort als het kort kan, langer als het langer moet.

ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653