Werkwijze:

Aansluitend op de psychotherapeutische traditie is mijn ingang het praten, het verbale. De mens is een pratend dier, en wellicht ook op te vatten als een verzameling verhalen.

Ik probeer daarbij niet alleen verstandelijk te praten, maar ook met insluiting van het gevoel, om aldus de gehele mens te bereiken.

Ik werk volgens de volgende stelregel:

Zoals overal in het leven, heeft ook hier de cliënt het initiatief.

Daarmee bedoel ik dat u het materiaal aandraagt. Het materiaal bestaat uit uw persoon en uw leven. U draagt het gespreksonderwerp aan, en ik geef mijn reacties. Zo ontstaat ‘vanzelf’ een psychotherapeutisch gesprek. Ieder onderwerp is geschikt. Het kan iets van vroeger zijn, of iets toekomstigs, of iets wat u op dat moment bezighoudt. Situaties uit het ‘dagelijks leven’, kortom alles is welkom en kan van betekenis zijn.

Een gesprek duurt 45 minuten. In principe wil ik in de beginfase van de behandeling graag wekelijks afspreken, zodat er zo snel mogelijk een therapeutisch proces op gang gebracht kan worden. Dit kunt u zich voorstellen als een emotioneel groeiproces, wat er voor iedereen natuurlijk weer iets anders uit zal zien. Wanneer dit proces eenmaal loopt, vaak is dit binnen 1 tot 2 maanden het geval, dan kunnen we toe naar een frequentie van 1 gesprek per 14 dagen, omdat we dan ‘alleen nog maar’ hoeven te bekijken in hoeverre het psychotherapeutisch proces nog goed doorloopt en/of waar u tegenaan loopt, en hoe u met bepaalde hindernissen of stagnaties anders om zou kunnen gaan. In een dergelijk (psychotherapeutisch) veranderingsproces zult u steun en bevestiging van uw therapeut nodig hebben, om u de kracht en de moed te geven, echte en ook blijvende veranderingen door te voeren in uw manier van omgaan met mensen en situaties.


Procedure:

Wanneer u de eerste keer bij mij komt, beginnen we met het kennismakingsgesprek. Dit is tevens bedoeld als probleemverkenning. Aan het einde van dit gesprek zal ik meestal kunnen vaststellen of u naar mijn idee zou kunnen profiteren van een psychotherapeutische behandeling. In een enkel geval zal hier een extra gesprek voor nodig zijn.

Het tweede en eventueel ook het derde gesprek zal besteed worden aan de intake. Dit is een gestructureerd gesprek met als inhoud uw klachten, uw levensverhaal, en uw hulpvraag. Het geeft mij een dieper inzicht in uw problematiek en maakt duidelijk wat u zou willen bereiken met behulp van de behandeling.

Als u bij mij in behandeling komt, zijn er de volgende extra mogelijkheden:
  • U mag mij altijd bellen en / of emailen. Ik beschouw als onderdeel van de behandeling, dat u ten allen tijde naar behoefte ruggespraak kunt plegen over voor u belangrijke thematieken. Tijdens kantooruren zal ik u vaak rechtstreeks te woord kunnen staan, dan wel vrij snel kunnen terugbellen. En ook buiten die tijden kunt u inspreken, waarna ik u de volgende dag terugbel. Emailen kan altijd, ik zal meestal binnen een dag reageren.

  • U kunt altijd iemand meebrengen die voor u van belang is. Vaak zie je bijvoorbeeld dat bij cliënten gaandeweg de behandeling de behoefte ontstaat om één of meerdere keren hun partner mee te nemen naar een gesprek, zodat deze meer gaat begrijpen van het veranderingsproces waar de cliënt mee bezig is. Door dit betere begrip kan de partner ook meer achter de behandeling gaan staan, en zelfs in zekere mate als co-therapeut fungeren op het thuisfront.


ktj logo footer

Contact

.

www.komtotjezelf.com

poststraat 36
6461 AX Kerkrade
Tel: 045 - 5460619
kvk: 53954653